Archive for the ‘Destroyer Droid’ Tag

75000 – Clone Troopers vs. Droidekas   Leave a comment


Set No.: 75000
Set Name : Clone Troopers vs. Droidekas
Year : 2013
Pieces : 124
Figures : 4 – Clone Trooper Sergeant, Clone Trooper, 2 Destroyer Droid (Pearl Dark Gray Arms)
List Price : $13, Thailand ฿840

IMG_33397a

IMG_33404a

IMG_33392a

Battle Pack ของปี 2013 ยังคงแนวคิดเหมือนปี 2012 คือ มีทั้งสองฝ่าย เพื่อให้คนซื้อสามารถทำ Battle ได้เลย โดยไม่ต้องซื้ออีกชุด สมกับชื่อ “Battle Pack” อย่างแท้จริง

ศูนย์บัญชาการ (Command Center) เป็นศูนย์ย่อยเพื่อถ่ายทอดคำสั่งจากผู้บัญชาการ โดยในชุดนี้มีขนาดกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 11 เซนติเมตร และสูง 8 เซนติเมตร พร้อมลูกเล่น ซ่อนจรวดแบบใช้นิ้วดีด (Flick-fire Missile) ไว้ในฐาน และประตูที่ปิดเปิดได้

Clone Trooper ของชุดนี้เป็นทหารโคลนในภาค Star Wars : Episode II – Attack Of The Clones เป็นทหารโคลนกลุ่มแรกที่เข้าสู่สมรภูมิรบ ซึ่งชุดที่ใส่คือชุดเกราะในระยะที่ 1 หรือ Phase I Armor (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเกราะได้ที่ Clone Trooper Armor)

ชุดเกราะในระยะที่ 1 นี้ แถบสีที่อยู่บนเกราะจะบ่งบอกถึงระดับยศของทหารแต่ละนาย ได้แก่
1. ไม่มีแถบสี เป็นพลทหาร
2. แถบสีเขียว ยศนายสิบหรือจ่า (Sergeant) บังคับบัญชาทหาร 1 หมู่ (Squad) ซึ่งประกอบไปด้วยพลทหาร 9 นาย
3. แถบสีฟ้า ยศนายร้อยหรือผู้หมวด (Lieutenant) บังคับบัญชาทหาร 1 หมวด (Platoon) ซึ่งประกอบไปด้วยพลทหาร 36 นาย
4. แถบสีแดง ยศร้อยเอกหรือผู้กอง (Captain) บังคับบัญชาทหาร 1 กองร้อย (Company) ซึ่งประกอบไปด้วยพลทหาร 144 นาย
5. แถบสีเหลือง ยศผู้บัญชาการหรือผู้การ (Commander) บังคับบัญชาทหาร 1 กองพล (Regiment) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กองพัน (Battalion) มีพลทหารรวม 2,304 นาย

Destroyer Droid หรือ Droideka ของชุดนี้ เป็นแบบที่ 4 ที่ Lego ทำออกมา Droideka เป็นหุ่นยนต์รบขนาดหนักของฝ่ายสหพันธ์การค้าและฝ่ายแบ่งแยก (Separatists หรือสมาพันธ์อิสระ Conferderacy of Independent Systems – CIS) สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยการกลิ้งตัว มีอำนาจการยิงที่รุนแรงด้วยปืนใหญ่บลาสเตอร์คู่ (Twin Blaster Cannons) ที่แขนแต่ละข้าง และสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างดีด้วยเครืองสร้างเกราะสนามพลัง (Deflector Shield Generator) ซึ่งสามารถสร้างเกราะสนามพลังขึ้นมาป้องกันการระดมยิง หรือแม้กระทั้งดาบแสงหรีอดาบไลท์เซเบอร์ (Lightsaber) ได้ ซึ่งสร้างความหวาดหวั่นให้กับเหล่าเจไดได้ไม่น้อย

Droideka มีทั้งหมด 5 รูปแบบคือ
1. Grapple Droideka หรือ Melee Destroyer Droid ซึ่งเป็น Droideka รุ่นปกติทั่วไปที่สหพันธ์การค้า (Trade Federation) ผลิตขึ้นมา ใช้สำหรับการรบประจัญบาน และถูกใช้ครั้งแรกในสมรภูมิรบดาวนาบู (Battle of Naboo หรือ Invasion of Naboo)
2. Ultra Droideka มีขนาดใหญ่กว่า Droideka ปกติทั่วไป ถูกใช้ในสงครามโคลน โดยฝ่ายแบ่งแยก
3. Droideka Mark II มีประสิทธิภาพกว่า Droideka ปกติ มีทั้งปืนอิออนและบลาสเตอร์ ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโคลน แต่ถูกนำมาใช้ในสมัยสงครามกลางเมืองกาแล็คติก (Galactic Civil War) โดยองค์กรอาชญากร Zann Consortium ภายใต้การสนับสนุนของแจ๊บบา เดอะ ฮัทท์ (Jabba the Hutt)
4. K3-I Buzzer Droid เป็นหุ่นที่ดัดแปลงจาก Droideka เพื่อใช้บนสถานีอวกาศแกมม่า (Station Gamma) ในสมัยสงครามกลางเมืองกาแล็คติก อ่อนแอกว่าหุ่น Droideka ปกติและไม่มีเกราะสนามพลัง
5. Sniper Droideka โดยที่หัวของหุ่นจะติดตั้งปืนไรเฟิลสำหรับยิงในระยะไกล หรือลอบยิง ถูกนำมาใช้ในสงครามโคลนช่วงสมรภูมิรบดาวคิโรส (Invasion of Kiros)

ถือเป็น Battle Pack ที่น่าสนใจมากชุดหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมี Droideka มาก่อน

IMG_33417a
เปรียบเทียบทหารโคลนในชุดเกราะระยะที่ 1 (Phase I Armor) ที่มีระดับยศต่างๆ กันเรียงจากซ้ายไปขวาคือ Clone Trooper (จากชุดนี้), Clone Trooper Lieutenant (จากชุด 5001709 – Clone Trooper Lieutenant), Clone Trooper Commander (จากชุด 75019 – AT-TE), Clone Trooper Captain (จากชุด 75021 – Republic Gunship) และ Clone Trooper Sergeant (ของชุดนี้)

เปรียบเทียบ Droideka ของชุดนี้ (ซ้ายสุดตัวแรก) กับ Droideka จากชุด 7877 – Naboo Starfighter ปี 2011 (ตัวที่สอง), ชุด 7662 – Trade Federation MTT ปี 2007 (ตัวที่สาม) และจากชุด 7203 – Jedi Defense I ปี 2002 (ตัวสุดท้าย)
IMG_33408a
เปรียบเทียบจากด้านหน้า

IMG_33412a
เปรียบเทียบจากด้านข้าง(ภาพจาก starwars.wikia.com)

Posted 25 สิงหาคม 2014 by goongtomyum in Star Wars Episode II

Tagged with , , ,

7877 – Naboo Starfighter   Leave a comment


Set No.: 7877
Set Name : Naboo Starfighter
Year : 2011
Pieces : 318
Figures : 6 – Anakin Skywalker, R2-D2, Naboo Fighter Pilot (Red Jumpsuit)
                    2 Battle Droid Security (Dark Red Torso and 1 Straight Arm), Destroyer Droid
List Price : $50, Thailand ฿3,420

ดูรายละเอียดและความเป็นมาของ Naboo Starfighter หรือ N-1 ได้ที่ 7141 – Naboo Fighter

Lego จำลอง N-1 ลำนี้ออกมาเป็นชุดที่สี่ โดยมีชุด 7141 – Naboo Fighter ออกมาเป็นชุดแรกในปี 1999, ชุด 10026 – Special Edition Naboo Starfighter ปี 2002 เป็นชุดที่สอง และชุด 7660 – Naboo N-1 Starfighter and Vulture Droid ปี 2007 เป็นชุดที่สาม ซึ่งชุดนี้ และชุด 7660 ถือว่ามีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกันมาก แตกต่างกันเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น เช่น N-1 ของชุดนี้จะสามารถเปิด Cockpit ได้ง่าย, มีลวยลาย (จาก sticker) ด้านบนของยานมากกว่า, มีกลไกที่สามารถดีดหุ่น R2-D2 ออกจากยาน และไม่มีกลไกการยิงจรวด (Missile Launcher) ซึ่งอาศัยแรงส่งจากสปริงภายใน เหมือนที่มีในชุด 7660 แต่มีจรวดแบบใช้นิ้วดีด (Flick-fire Missile) จำนวน 2 ลูกแทน

Minifig ที่ให้มาในชุดนี้ ถ้าไม่นับหุ่น R2-D2 แล้ว ต้องถือว่าที่เหลือเป็น Minifig ที่ออกใหม่หมด รวมถึง Destroyer Droid ก็มีการออกแบบใหม่ และมีรูปร่างต่างจากเดิม

โดยรวมถือว่าเป็นชุดหนึ่งที่น่าเก็บครับ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่มี N-1 ลำนี้ไว้ในครอบครอง

เรียงจากซ้าย Naboo Fighter Pilot, R2-D2, Anakin Skywalker ของชุดนี้เทียบกับ Anakin Skywalker, R2-D2, Naboo Fighter Pilot จากชุด 7660

อนาคินของชุดนี้ จะแตกต่างจากอนาคินจากชุด 7660 ตรงลายเสื้อ และใบหน้า โดยอนาคินของชุดนี้จะมี 2 หน้า (อีกหน้าเป็นหน้าตอนสวมแว่นแข่ง Podracer)

เปรียบเทียบ N-1 ของชุดนี้ (ซ้าย) กับชุด 7660 (ขวา)

เปรียบเทียบจากด้านบน จะเห็นได้ว่า N-1 ของทั้งสองชุดมีขนาดเท่ากันและมีรูปร่างเหมือนกันมาก


เปรียบเทียบจากด้านทแยง

เปรียบเทียบ Destroyer Droid จากชุดนี้ (ซ้าย) กับชุด 7662 (กลาง) และชุด 7203 (ขวา)

เปรียบเทียบจากด้านหน้า


เปรียบเทียบจากด้านข้าง

7203 – Jedi Defense I   Leave a comment

  
Set No.: 7203
Set Name : Jedi Defense I
Year : 2002
Pieces : 111
Figures : 3 – Obi-Wan Kenobi (Padawan), 2 Destroyer Droid
List Price : $7, Thailand  ฿520
 
เริ่มติดใจการทำ Review ชุดเล็กๆ เพราะมันทำง่ายดี เลยขอแถมอีกซักหน่อยครับ
 
 
 
 
ในฉากเปิดเรื่องของภาค Star Wars : Episode I – The Phantom Menace ที่ออกฉายในปี 1999 ไควกอน จินน์ (Qui-Gon Jinn) และ โอบีวัน เคนโนบี (Obi-Wan Kenobi) ซึ่งตอนนั้นเป็นพาดาวันหนุ่มของไควกอน ได้รับมอบหมายให้เป็นฑูตเพื่อไปเจรจากับสหพันธ์การค้า (Trade Federal) บนยานธงที่กำลังทำการปิดล้อมดาวนาบู (Naboo) อยู่ แต่อุปราชนุต กันเรย์ (Viceroy Nute Gunray) ของสหพันธ์การค้า กลับส่งหุ่น Battle Droid และ Destroyer Droid ไปแทนการเจรจา
 
ชุดนี้และชุด 7204 – Jedi Defense II จำลองฉากขณะที่ ไควกอนและโอบีวัน กำลังต่อสู้กับหุ่น Battle Droid และ Destroyer Droid บนยานธงของฝ่ายสหพันธุ์การค้า
 
หุ่น Destroyer Droid ของชุดนี้ จะแตกต่างจากหุ่น Destroyer Droid ที่ออกมาภายหลัง ดูรูปภาพเปรียบเทียบได้ที่ 7662 – Trade Federation MTT แต่เป็นความชอบโดยส่วนตัวของผมที่ชอบ Destroyer Droid ของชุดนี้มากกว่าของชุด 7662 ครับ (ซึ่งอาจไม่ตรงกับหลายคน)
 

Posted 25 เมษายน 2010 by goongtomyum in Star Wars Episode I

Tagged with ,

7163 – Republic Gunship   Leave a comment

 
Set No.: 7163
Set Name : Republic Gunship
Year : 2002
Pieces : 686
Figures : 7 – Jedi Knight, 4 Clone Trooper (Episode II), 
                    2 Super Battle Droid (Metalic Blue), Destroyer Droid
List Price : $90, Thailand  ฿6,115
 
ติดค้างน้องธัญมาตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะตอนนั้น sticker รอบตัวยานมันหลุดร่อนเกือบหมด กลัวจะถ่ายรูปออกมาไม่สวย พึ่งจะมาได้ฤกษ์ขัดสีฉวีวรรณพร้อมทำ sticker มาติดใหม่ก็ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พอเสร็จก็เอาไป Show off ใน Meeting ครั้งล่าสุด (26 เมษายน 2552) เพื่อให้เพื่อนๆ ชาว T-LUG ได้ชมกัน
 
 
 
 
 
 
 
Gunship ลำนี้ ปรากฏให้เห็นครั้งแรกในตอนท้ายของภาค Star Wars : Episode II – Attack Of The Clones ซึ่งเหล่าเจไดทั้งหลายกำลังหมดท่าอยู่ท่ามกลางวงล้อมของเหล่ากองทัพดรอยด์ในสมรภูมิรบดาวจีโอโนซิส (Geonosis)  โยดาก็นำกองทัพโคลนมาช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยเหล่ากองทัพโคลนได้อาศัย Gunship นี้เป็นพาหนะหลักในการลำเลียงพลเข้าทำการรบ
 
ชี่ออย่างเป็นทางการของ Republic Gunship ก็คือ Low Altitude Assault Transport/infantry (LAAT/i) หรือก็คือ ยานลำเลียงจู่โจมเพดานบินต่ำ ใช้สำหรับลำเลียงทหารโคลนจำนวน 30 นายเข้าสู่สนามรบและทำการรบสนับสนุนเหล่าทหารโคลน ยาน LAAT รุ่นแรกจะบินได้เฉพาะในชั้นบรรยากาศเท่านั้น เพื่อใช้สำหรับลำเลียงพลเข้าทำการรบบนดวงดาวต่างๆ แต่ต่อมามันได้ถูกดัดแปลงให้สามารถบินในอวกาศได้ด้วย เพื่อลำเลียงพลเข้าทำการรบระหว่างยานอวกาศด้วยกันเอง
 
Gunship ขับเคลื่อนโดยนักบิน 1 นายพร้อมด้วยนักบินผู้ช่วยอีก  1 นายซึ่งทำหน้าที่เป็นพลปืนด้วย  และมักมีหุ่นดรอยด์พยาบาล (IM-6 Medical Droid) ติดไปยานด้วยเสมอ ในสถานะการณ์ฉุกเฉิน ห้อง Cockpit ของนักบินสามารถแยกตัวออกจากยานได้ และจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแคบซูลลี้ภัย (Escape Pod) ลำตัวของยานมีความยาว 17.4 เมตร ช่วงปีกกว้าง 17 เมตร นอกจากลำเลียงพลทหารได้ถึง 30 คนแล้ว ยังบรรทุก Speeder Bike ได้อีก 4 คัน มีระบบอาวุธทั้งอากาศสู่อากาศ และอากาศสู่พิ้นดิน ซึ่งได้แก่ ป้อมปืนใหญ่เลเซอร์ (Laser Turret) ที่ด้านหน้า  2 กระบอก และด้านท้าย 1 กระบอก, ปืนเลเซอร์แบบเล็งเป้าเฉพาะจุด (Composite-beam, Pin-point Laser Turrets) 4 กระบอก เป็นแบบเล็งยิงอัตโนมัติ 2 กระบอกติดตั้งที่ปีกแต่ละข้าง และอีก  2 กระบอกที่ลำตัวหลัง Cockpit ของนักบิน,  ระบบยิงขีปนาวุธ (Missile Launcher) ที่มีมิสไซล์มากมายหลายแบบทั้งแบบติดตามเป้าหมาย (Homing Missile), ระเบิดแรงสูง (HE – High Explosive), เจาะเกราะ (HEAP – High Explosive Armor-piercing) และกระจายเป็นวงกว้าง (APF – Anti-personnel Fragmentation) นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีจรวดแบบอากาศสู่อากาศติดตั้งที่ใต้ปีกทั้งสองข้างอีกข้างละ 4 ลูก สำหรับการต่อสู่ทางอากาศอีกด้วย
 
ในช่วงของสงครามโคลน Gunship หลายลำถูกแต่งแต้มสีสันให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังมีการตั้งชื่อให้กับมันเป็นการเฉพาะอีกด้วย ในยานจำนวนมากเหล่านั้นมีอยู่ 3 ลำที่พอเป็นที่รู้จักอยู่บ้าง ได้แก่ Lucky Lekku ที่นำอนาคินเข้าสู่สมรภูมรบบนดาวเทธ (Teth) มีสัญญลักษณ์เป็นภาพสาวดาวทวีเล็ค (Twi’leks) ผิวสีฟ้าในชุดเกราะทหารโคลน, Crumb Bomber ที่นำโอบีวันเข้าสู่สมรภูมิรบบนดาวไรลอธ (Ryloth) มีสัญญลักษณ์เป็นสัตว์ครึ่งลิงครึ่งกิ้งก่าของดาว Kowak (Kowakian Monkey-lizards) แกว่งลูกระเบิด และ Spaceward Ho ซึ่งมีสัญญลักษณ์เป็นสาวดาวทวีเล็คในชุดเกือบเปลือยโพสท่าทางยั่วยวน
 
ชุดนี้ถือเป็นชุดหนึ่งที่ Lego จำลองออกมาได้สวยงามมาก ทั้งสีสันและสัดส่วน มีขนาดลำตัวยาว 35 ซม. ช่วงปีกกว้าง 42 ซม. และสูง 17 ซม. ตัวยานมีลูกเล่นพอสมควร เช่น ประตูข้างลำตัวยานเลื่อนเปิดปิดได้, ห้องนักบิน (Cockpit) ถอดออกได้, ด้านหัวของยานเปิดอ้าออกได้ (เอาของซ่อนไว้ข้างในได้) ส่วนข้อเสียก็เช่น sticker ร่อนหลุดได้ง่ายในเวลาไม่กี่ปี, เจไดลึกลับไร้ชื่อ (ซึ่งฉากนี้ ควรจะเป็นโยดาไม่ใช่เจไดคนอื่นใด), ชิ้นส่วนสีฟ้า (Metalic Blue) ของหุ่น Super Battle Droid แตกหักได้ง่ายมาก (ตั้งโชว์อยู่ดีดี วันดีคืนดี ก็มีเสียง เป๊ะ ข้อต่อแขนกับลำตัวหัก แขนเด้งออกมาเฉยเลย) แต่โดยรวมแล้ว ก็ถือว่า เป็นชุดหนึ่งที่แฟน Star Wars ไม่ควรพลาดครับ
 
(ภาพจาก starwars.wikia.com)
 

7662 – Trade Federation MTT   Leave a comment

 
Set No.: 7662
Set Name : Trade Federation MTT
Year : 2007
Pieces : 1330
Figures : 21 – 2 Battle Droid Security (Dark Red Torso and 1 Straight Arm), 
                      2 Battle Droid Pilot (Blue Torso and 1 Straight Arm),
                      16 Battle Droid (1 Straight Arm),  Destroyer Droid
List Price : $100
 
 
 
 
 
 
 
  
MTT หรือชื่อเต็ม คือ Multi Troop Transport เป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ชนิดต่อต้านแรงดึงดูดของฝ่ายสหพันธ์การค้าหรือฝ่ายแบ่งแยก ใช้สำหรับลำเลียงหุ่นดรอยด์ชนิด B1 และอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่สนามรบ ติดดั้งเครื่องยนต์หลักที่ส่วนหลัง สามารถบรรทุกหุ่นดรอยด์ได้ 112 ตัว ซึ่งดรอยด์จะถูกพับเก็บและห้อยอยู่บนราว ที่จะยื่นออกมาจากทางด้านหัวของยานเมื่อต้องการระบายพลดรอยด์เข้าสู่สนามรบ ส่วนหัวของยานจะถูกเสริมโครงให้ความแข็งแกร่งด้วยโลหะอัลลอยด์และทำเป็นปุ่มกันชนเพื่อบดขยี้สิ่งก่อสร้างของศัตรูให้ราบคาบ
 
MTT ปรากฏให้เห็นครั้งแรกในฉากสมรภูมิรบดาวนาบู โดยฝ่ายสหพันธ์การค้าได้ส่งกองทัพขนาดใหญ่เข้าปะทะกับกองทัพของชาวกันแกน หลังจาก AAT ซึ่งเปรียบเสมือนรถถังของฝ่ายสหพันธ์การค้าที่มีความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลไม่สามารถยิงผ่านเกราะสนามพลังของชาวกันแกนได้ จึงได้ใช้ MTT ลำเลียงกองทัพหุ่นดรอยด์ B1 เข้าไปในระยะใกล้ และปล่อยให้หุ่นดรอย์วิ่งฝ่าเกราะสนามพลังเข้าไปรบประชิดตัวกับชาวกันแกน ซึ่งก็ทำให้กองทัพชาวกันแกนต้องเพลี่ยงพล้ำและถอยร่น
 
(เปรียบเทียบหุ่น Destroyer Droid จากชุด 7203 ทางซ้าย กับชุดนี้ (7662) ทางขวา)
 
Lego ทำ MTT ออกมาก่อนหน้านี้ครั้งนึงในปี 2000 คือชุด 7184 Trade Federation MTT แต่ลำตัวยานจะมีขนาดเล็กกว่า และให้หุ่นดรอยด์มาเพียง 7 ตัวเท่านั้น ในขณะที่ชุดใหม่นี้ (7662) จะดูเหมือนในหนังมากกว่า มีสีสันที่สวยงามกว่า รวมถึงมีหุ่นดรอยด์ให้มาถึง 20 ตัว ตัวยานมีลูกเล่นพอสมควร ด้านหน้าสามารถเปิดออกและมีราวแขวนหุ่นดรอยด์ยื่นออกมาเพื่อระบายพลดรอยด์เข้าสู่สนามรบได้ ด้านบนเปิดให้เห็นดรอยด์ที่เป็นพลขับ ด้านข้างทั้ง 2 ด้านรวมถึงด้านหลังสามารถเปิดออกเพื่อบรรทุกยานพาหนะและหุ่นดรอยด์เพิ่มได้ ถือว่าออกแบบมาได้ดีทีเดียว รูปร่างสัดส่วนของตัวยานดูดี สันสันสวยงาม โดยรวมรวมถือว่า ชุดนี้น่าสนใจครับ เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างกองทัพดรอยด์มากมาก ตอนผมเห็นชุดนี้ครั้งแรก เกิดอาการอยากได้ทันทีเลยครับ เพราะพลาด MTT ของปี 2000 ไปแล้วไม่อยากพลาดลำนี้อีก ไปวนเวียนตามห้างฯ ต่างๆ หลายห้างฯ  ก็ไม่เห็นมีขายซักที เลยไม่แน่ใจว่าชุดนี้มีนำเข้ามาขายในเมืองไทยหรือไม่
 
(ภาพจาก starwars.wikia.com)
 

Posted 11 ธันวาคม 2008 by goongtomyum in Star Wars Episode I

Tagged with , , ,