Archive for the ‘Biggs Darklighter’ Tag

เปรียบเทียบ   Leave a comment

 
เปรียบเทียบ X-Wing Fighter
 
Lego ทำ X-Wing Fighter ออกมา 3 ชุด (ไม่นับรวมชุด Ultimate Collector หรือชุด Mini Set) คือชุด 7140, 6212 ( 2 ชุดนี้ ผมได้แนะนำไปแล้ว) และชุด 4502 ที่ออกในปี 2004 (ซึ่งผมไม่มี) ชุด 4502 นี้มี Figure 3 ตัวคือ Luke, R2-D2 และ Yoda รูปร่างของลำตัวยานไม่ว่าจะเป็นความกว้าง ยาว ตลอดจนสีสัน หรือแม้แต่เฟืองหมุนให้ปีกตัว X หุบหรือกาง เหมือนกับชุด 6212 เกือบ 100% (หรือจะบอกว่า X-Wing Fighter ของชุด 6212 เหมือนกับชุด 4502 ก็คงไม่ผิด เพราะชุด 6212 ออกมาภายหลังชุด 4502) ข้อแตกต่างที่เห็นชัดเจนก็คือส่วนหัวของชุด 4502 จะเป็นสีเทา ส่วนชุด 6212 เป็นสีขาว ด้านข้างของลำตัวยานของชุด 4502 จะมีสี Tan แซมบ้าง ในขณะที่ชุด 6212 ไม่มีสี Tan เลย
 
IMG_2317a
เปรียบเทียบจากทางด้านบน ชุด 4502 อยู่ด้านซ้าย ชุด 6212 อยู่ด้านขวา
 
IMG_2321a
เปรียบเทียบจากทางด้านข้าง ชุด 4502 อยู่ด้านหน้า ชุด 6212 อยู่ด้านหลัง
 
(ขอบคุณพี่เปี๊ยก เจ้าของ X-Wing Fighter ชุด 4502 เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ยืมยาน X-Wing Fighter และให้ใช้บ้านเป็นสถานที่ถ่ายทำครับ)
 
เปรียบเทียบนักบินฝ่ายกบฏ
 
ในส่วนของนักบินฝ่ายกบฏ มีรายละเอียดตามรูปถ่ายดังนี้ครับ
 
IMG_2328a
 
คู่แรก – ซ้ายคือ Wedge Antilles จากซุด 6212 – X-Wing Fighter  ขวาคือ Biggs Darklighter จากซุด 7140 – X-Wing Fighter ทั้งคู่เป็นนักบิน X-Wing Fighter และปรากฎตัวตั้งแต่ในภาค A New Hope โดย Biggs เป็นเพื่อนรุ่นพี่บนดาวทาทูอีนของ Luke ส่วน Wedge เป็นเพื่อนนักบินซึ่ง Luke เพิ่งเคยพบเป็นครั้งแรกบนดวงจันทร์ดวงที่ 4 ของยาวิน (Yavin IV) ในขณะฝ่ายกบฏวางแผนโจมตีจุดอ่อนของ Death Star   ในตอนท้ายของภาคนี้ Luke (รหัส Red 5) ต้องบินเข้าไปยิงระเบิดโปรตอนลงไปในปล่องระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดพลังงานของ Death Star เครื่อง X-Wing Fighter อีก 2 ลำที่ตามไปคุ้มกันก็คือ Wedge (รหัส Red 2) และ Biggs (รหัส Red 3)  เครื่องของ Wedge ถูกยิงเสียหาย แต่พอประคองตัวหนีออกไปได้ แต่ Biggs โชคไม่ดีเท่า เครื่องถูกยิงจนระเบิดและ Biggs เสียชีวิต
คู่ที่สอง – ซ้ายคือ Dack Ralter จากซุด 7666 – Hoth Rebel Base   ขวาคือ Dack Ralter จากชุด 7130 – Snowspeeder   Dack เป็นนักบินผู้ช่วยของ Luke บนยาน Snowspeeder รวมถึงเป็นพลปืนประจำยานด้วย  Dack ปรากฎตัวในภาค The Empire Strikes Back เพียงภาคเดียว โดย Dack เสียชีวิตในสมรภูมิบนดาวโฮธ ระหว่างปะทะกับ AT-AT
 
IMG_2338a
 
คู่แรก – ซ้ายคือ นักบิน Y-Wing จากชุด 7658 – Y-Wing Fighter ขวาคือนักบิน Y-Wing จากชุด 7150 – TIE Fighter & Y-Wing
คู่ที่สอง – ซ้ายคือ Luke จากชุด  6212 – X-Wing Fighter  ขวาคือ Luke จากชุด 7140 – X-Wing Fighter
 
เปรียบเทียบ Clone Trooper
 
รูปร่างหน้าตาของชุดทหาร Clone ในภาค Episode II – Attack Of The Clones จะต่างจาก Clone ในภาค Episode III – Revenge Of The Sith และต่างจาก Stormtrooper ในภาค Episode IV, V, VI ผมจับทั้ง 3 ชุดมาเรียงถ่ายรูปเปรียบเทียบกัน โดยเรียงจากซ้ายไปขวาตามรูปถ่ายด้านล่างครับ
 
IMG_1438a
 
IMG_1442a
 
IMG_1444a
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7140 – X-Wing Fighter   6 comments

 
Set No.: 7140
Set Name: X-Wing Fighter
Year: 1999
Pieces : 263
Figures : 4 – Luke Skywalker (Pilot), Biggs Darklighter, R2-D2, Rebel Technician             
List Price : $30, Thailand ฿2,225
 
IMG_1287a
 
IMG_1281a
 
IMG_1272a
 
 IMG_1689a
 
X-Wing เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ขนาดเล็กของฝายกบฏ ซึ่งปรากฏให้เห็นในตอนแรกของ Star Wars เมื่อปี 1977 (ซึ่งต่อมาได้เพิ่มเติม Special Effect เข้าไปอีกและนำออกฉายอีกครั้งในโอกาสครบรอบ 20 ปีในปี 1997 โดยใช้ชื่อว่า Star Wars : Episode IV – A New Hope) ในฉาก Climax ของเรื่อง Luke ได้ขับ X-Wing บินเข้าไปยิงระเบิดโปรตอนลงไปในปล่องระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดพลังงานของ Death Star
 
X-Wing หรือชื่อเต็ม คือ T-65 X-Wing Starfighter ถูกสร้างโดยบริษัท Incom Corporation เป็นยานรบขนาดเล็กที่นั่งเดียว ด้านหลังห้องนักบิน มีช่องเจาะไว้สำหรับบรรทุกหุ่นช่างและช่วยบิน Astromech Droid รุ่น R2-Series โดยเฉพาะ หุ่นรุ่นนี้ช่วยขยายขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์บนยาน ช่วยในการนำทาง ช่วยในการบินเข้าสู่ High Space และยังสามารถบินแทนนักบินได้ รวมถึงทำการซ่อมแซมบำรุงรักษายานในขณะบินได้อีกด้วย ปีกของยานมี  2 ชั้นประกบติดกัน เมื่อเข้าสู่สถานะการรบ ปีกจะแยกออกจากกันเป็นรูปตัว X ปลายปีกทั้ง 4 ข้างติดตั้งปืนใหญ่เลเซอร์ และยังมีท่อยิงคู่สำหรับยิงตอร์ปิโดโปรตอนอีกด้วย
 
Lego ทำ X-Wing ลำนี้ โดยจำลองมาจากฉากที่ฐานทัพฝายกบฏ ซึ่ง Luke ได้พบกับ Biggs เพื่อนรุ่นพี่ ก่อนที่นักบินรบฝ่ายกบฏจะบินออกไปทำลาย Death Star ในสมรภูมิรบดวงจันทร์ยาวิน (Yavin IV)  สีพื้นของยานใช้สีเทาอ่อน (Light Grey) เป็นหลัก ในขณะที่ X-Wing ที่ออกมาภายหลัง (4502 และ 6212) ใช้สีพื้นหลักเป็นสีขาว ในส่วนของลูกเล่นต่างๆ ถ้าเทียบกันกับ 6212 – X-Wing Fighter ถือว่า X-Wing ลำนี้ถูกออกแบบมาโดยไม่มีลูกเล่นมากนัก เช่น ขาตั้งยานพับเก็บไม่ได้, ปีกตัว X ไม่มีเฟีองหมุนให้หุบหรือกางเหมือน X-Wing ใหม่ (ต้องใช้มือหุบปีกหรือกางปืกเอง)
 


(ภาพจาก starwars.wikia.com)

 

 
 

Posted 12 กรกฎาคม 2008 by goongtomyum in Star Wars Episode IV

Tagged with , , ,