เปรียบเทียบ   Leave a comment


 
เปรียบเทียบ TIE Pilot
 
นักบินขับยาน TIE (TIE Pilot) จะมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะขับยาน TIE ชนิดไหนก็ตาม ทั้ง TIE Fighter, TIE Bomber หรือ TIE Interceptor (ยกเว้น TIE Tank หรือ TIE Crawler ซึ่งเป็นยานพาหนะภาคพื้นดิน จึงไม่ต้องใช้นักบิน)  Lego ได้จำลอง TIE Pilot สำหรับยาน TIE ทุกชนิดออกมาเหมือนกันหมดเช่นเดียวกัน จะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น คือ ส่วนหัวซึ่งเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ  ชุดที่ TIE Pilot มีหัวเป็นสีน้ำตาล (Brown) ได้แก่ 7146 TIE Fighter, 4479 TIE Bomber สีน้ำตาลแดง (Reddish Brown) ได้แก่ 7263 TIE Fighter, 10131 TIE Collection และชุดที่ TIE Pilot มีหัวเป็นสีดำ ได้แก่ 6206 TIE Interceptor, 7659 Imperial Landing Craft นอกจากนี้ ชุดสีดำของ Shadow Trooper เมื่อมองเผินๆ ก็มีส่วนคล้ายกับ TIE Pilot  ดังนั้นจึงขอนำมาเปรียบเทียบพร้อมกัน ณ ตรงนี้
 
ซ้าย – TIE Pilot จากชุด 7146 TIE Fighter, กลาง – TIE Pilot จากชุด 6206 TIE Interceptor, ขวา – Shadow Trooper จากชุด 7664 TIE Crawler
เปรียบเทียบทางด้านหน้า หมวกของ TIE Pilot จะมีตราสัญญลักษณ์ของจักรวรรดิที่ด้านบนทั้ง 2 ข้าง แต่หมวกของ Shadow Trooper จะไม่มี  ส่วนลำตัว (Torso) ของ TIE Pilot มีเครื่องช่วยชีวิต (Life Support) ที่ด้านหน้า แต่ของ Shadow Trooper เป็นชุดเกราะที่มีลายเหมือนกับ Stormtrooper เพียงแต่เเกราะป็นสีดำ
 
เมื่อถอดหมวกออก จึงเห็นความแตกต่าง TIE Pilot จากชุด 7146 TIE Fighter มีหัวเป็นสีน้ำตาล ส่วน TIE Pilot จากชุด 6206 TIE Interceptor มีหัวเป็นสีดำ
 
เปรียบเทียบทางด้านข้าง
 
เปรียบเทียบทางด้านหลัง ชุดของ TIE Pilot จะไม่มีลาย แต่ Shadow Trooper จะมีลายเหมือนกับ Stormtrooper
 

Posted 25 กุมภาพันธ์ 2009 by goongtomyum in เปรียบเทียบ

Tagged with ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: