7655 – Clone Troopers Battle Pack   Leave a commentSet No.: 7655
Set Name : Clone Troopers Battle Pack
Year: 2007
Pieces : 58
Figures : 4 – Shock Trooper (Black hip), Star Corps Trooper, 2 Clone Trooper (Episode III)
List Price : $10, Thailand  ฿820

IMG_1635a

IMG_1636a

IMG_2722a

เหล่าทหารโคลนในชุดเกราะระยะที่ 2 ของชุดนี้ เป็นชุดหนึ่งที่คุ้มค่าครับ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกองทัพโคลนของตนเอง

Shock Trooper เป็นทหารโคลนหน่วยพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยสมุหนายกพัลพาทีน (Supreme Chancellor Palpatine) ถูกสร้างขึ้นบนดาวคอรัสซังต์ (Coruscant) โดยตรง ไม่ได้สร้างมาจากดาวคามิโน (Kamino) เหมือนทหารโคลนปกติ สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนของทหารโคลนหน่วยนี้ก็คือ แถบสีแดงบนหมวกและบนชุดเกราะสีขาว Shock Trooper อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการไทร์ (Commander Thire)  และขึ้นตรงกับสมุหนายก ทหารโคลนหน่วยนี้มีหน้าที่โดยตรงในการรักษากฎต่างๆของกองทัพและสาธารณรัฐ ป้องกันรักษาอาคารของสาธารณรัฐ และรักษาความปลอดภัยบนดาวคอรัสซังต์ มีอำนาจในการสั่งให้ใครก็ตามที่ถูกสงสัยให้ระบุตัวตนที่แท้จริง หรือตรวจค้นสถานที่สงสัยได้ตลอดเวลา และเป็นทหารหน่วยแรกที่ต่อมาได้กลายเป็น Stormtrooper

ทหารโคลนในเหล่ากองพลดารา (Star Corps) ถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่สมรภูมิรบดาวจีโอโนซิส และมีบทบาทจนถึงช่วงเสร็จสิ้นสงครามโคลน สิ่งที่เป็นเหมือนสัญญลักษณ์ก็คือแถบเหลืองยาวบนเกราะ โดยมีหน่วยที่เก่งที่สุดคือกองพลดาราที่ 327 (327th Star Corps) ภายใต้การบังคับบัญชาของเจไดอายล่า เซคิวร่า (Aayla Secura) และผู้บัญชาการบลาย (Commander Bly)


(ภาพจาก starwars.wikia.com)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: